Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji elewacji budynku Sądu Rejonowego w Bialej Podlaskiej


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji elewacji budynku Sądu Rejonowego w Bialej Podlaskiej.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiar Robót

 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Kosztorys Ofertowy "Ślepy"

 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zdjęcia Elewacji

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Dokument wpisał: Rafał Jarzębski
Dokument wytworzył: Róża Jeziora
Dokument zarchiwizował: Rafał Jarzębski
Data wytworzenia informacji: 2009-07-06
Data udostępnienia informacji: 2009-07-06
Data zarchiwizowania informacji: 2010-02-11