Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu łazienek w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej


 

 

 


Dokument wpisał: Rafał Jarzębski
Dokument wytworzył: Róża Jeziora
Dokument zarchiwizował: Rafał Jarzębski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-19
Data udostępnienia informacji: 2016-09-19
Data zarchiwizowania informacji: 2016-12-12
 
Opis pliku:Ogłoszenie ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Opis techniczny ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Przedmiar roboty budowlane ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Przedmiar roboty sanitarne ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Przedmiar roboty elektryczne ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Rysunek elektryka parter ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Rysunek elektryka piętro ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Rysunek roboty budowlane ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Formularz oferty wzór ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Oświadczenie wykonawcy składane do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Umowa wzór ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitaławej - wzór ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-19
Data udostępnienia informacji:2016-09-19
Opis pliku:Modyfikacja treści SIWZ ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-27
Data udostępnienia informacji:2016-09-27
Opis pliku:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-27
Data udostępnienia informacji:2016-09-27
Opis pliku:SIWZ po modyfikacji ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-09-27
Data udostępnienia informacji:2016-09-27
Opis pliku:Informacja z otwarcia ofert ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Rafał Jarzębski
Data wytworzenia informacji:2016-10-04
Data udostępnienia informacji:2016-10-04
Opis pliku:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Róża Jeziora
Data wytworzenia informacji:2016-10-06
Data udostępnienia informacji:2016-10-06