Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informuja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r., poz. 729) Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie wniosków (wg załączonych wzorów 5.1, 5.2, 5.3) w terminie do dnia 9 października 2017 r.  do godz. 15:00.

 

Na podstawie § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione wnioski , o których mowa w § 38 rozporządzenia.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wniosków jest:

Pani Róża Jeziora kontakt: tel. 83 342 08 80 w 147, e-mail roza.jeziora@bialapodlaska.sr.gov.pl.

            

 

Załączniki:

1. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- pozostałe środki,

2. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- środki trwałe,

3. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- środki pozabilansowe,

4. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- środki trwałe sprzęt elektroniczny,

5. Wzory wniosków:

5.1             Wniosek o nieodpłatne składnika majątku ruchomego,

5.2             Wniosek o darowiznę majątku ruchomego,

5.3             Wniosek o sprzedaż majątku ruchomego

 

 

 

           DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

         (-)   Elżbieta Rychlińska

 


Dokument wpisał: Rafał Jarzębski
Dokument wytworzył: Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-27
Data udostępnienia informacji: 2017-09-27
 
Opis pliku:Załącznik nr 1 ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji:2017-09-27
Data udostępnienia informacji:2017-09-27
Opis pliku:Załącznik nr 2 ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji:2017-09-27
Data udostępnienia informacji:2017-09-27
Opis pliku:Załącznik nr 3 ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji:2017-09-27
Data udostępnienia informacji:2017-09-27
Opis pliku:Załącznik nr 4 ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji:2017-09-27
Data udostępnienia informacji:2017-09-27
Opis pliku:Załącznik nr 5.1 ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji:2017-09-27
Data udostępnienia informacji:2017-09-27
Opis pliku:Załącznik nr 5.2 ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji:2017-09-27
Data udostępnienia informacji:2017-09-27
Opis pliku:Załącznik nr 5.3 ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji:2017-09-27
Data udostępnienia informacji:2017-09-27