Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Stan majątku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2016 roku


Stan majątku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2016 roku

 

Dokument ustalający tytuł prawny Decyzja Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 17 maja 2010 roku GN. TR.II-72244-1-2/10.

 

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LU1B/00000239/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej Wydział Ksiąg Wieczystych. Udział w trwałym zarządzie wynosi 5436/6083 części działki nr 3410 o pow. 0,3954 ha.

 

Aktywa trwałe (wartość bilansowa) :

wartości niematerialne i prawne – 1 737,76 zł.

rzeczowe aktywa trwałe- 6 894 504,05 zł.

w tym;

       środki trwałe       

 

  1. grunty - 1 446 799,00 zł.
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 4 880 603,31 zł.
  3. urządzenia techniczne i maszyny- 552 457,17 zł.
  4. inne środki trwałe – 14 617,57 zł.

 

 

 

 


Dokument wpisał: Rafał Jarzębski
Dokument wytworzył: Elżbieta Rychlińska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-27
Data udostępnienia informacji: 2016-06-27