Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Status prawny


Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tj. Dz. U. z 2016, poz. 2062 ze zm.), zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie. Zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach wykonują także referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.

 


Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. 2015, poz. 2316 ze zm.)

 

 


Dokument wpisał: Mariusz Gajewski
Dokument wytworzył: Mariusz Gajewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-06
Data udostępnienia informacji: 2009-03-06