Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego


 

Tel./fax 83 343 74 96


Stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. z 2014r., poz. 861 ze zm.), od dnia 1 lipca 2014 roku opłata za wydanie informacji o osobie oraz opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym wynosi 30 złotych

 

Powyższą opłatę można wnieść w jeden z następujących sposobów: 

 w formie znaków opłaty sądowej; 

 gotówką w kasie sądu; 

 gotówką w kasie ministerstwa sprawiedliwości; 

 na rachunek ministerstwa sprawiedliwości: Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 Narodowy Ban Polski, Oddział Okręgowy Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 4, 00 – 950 Warszawa (w tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia). 

 

Ponadto za pośrednictwem systemu e-Platforma MS udostępnionego pod adresem ekrk.ms.gov.pl uprawnione osoby i podmioty mogą składać wnioski i zapytania i uzyskiwać z Krajowego Rejestru Karnego informacje o osobach fizycznych i o podmiotach zbiorowych. W przypadku wniosków lub zapytań złożonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opłata za wydanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym ustalona jest na kwotę 20 złotych. Odnośnie wniosków i zapytań składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przewidziana jest elektroniczna forma wnoszenia opłaty. 


Dokument wpisał: Mariusz Gajewski
Dokument wytworzył: Mariusz Gajewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-26
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26