Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego


Punkt Przyjmowania Ogłoszeń BMSIG:

 

ul. Brzeska 20-22, parter, pokój 4

21-500 Biała Podlaska

Tel. 83 342 08 34

email: monitor@bialapodlaska.sr.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

 

przyjmuje interesantów

od godziny 7.30 do 15.30

 


 

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.Jego wydawaniem zajmuje się Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczącej tego przedsiębiorcy.

 

Zasady przyjmowania ogłoszeń
Do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

 1. Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego ( Dz.U  z 2014 r., poz. 649 z późn. zm.), ogłoszenia  i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do powołanego rozporządzenia. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
 2. Zgodnie z treścią §  6 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia, opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30 %.
 3. Do tekstu ogłoszenia winien być dołączony dowód uiszczenia opłaty za zamieszczenie ogłoszenia/obwieszczenia. Dowodem uiszczenia opłaty jest przekaz pocztowy, przelew bankowy.

  Numer rachunku bankowego:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  NBP O/O WARSZAWA
  77 1010 1010 0400 1922 3100 0000


 4. Ogłoszenia należy składać w formie pisemnej. Zaleca się dołączanie tekstu w formie elektronicznej.
 5. Informacje o trybie składania ogłoszeń celem publikacji oraz wysokości opłaty są udzielane w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego  w sądach rejonowych.
 6. Ogłoszenia należy składać w sądach co najmniej na 14 dni przed planowaną datą ukazania się ogłoszenia.
 7. Ogłoszenia nieopłacone nie będą przyjmowane, a nadesłane bez dowodu opłaty będą pozostawione bez dalszego biegu.

 

Informacje dotyczące wykazu punktów, cen oraz formularzy Monitora Sądowego i Gospodarczego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości klikajac w link - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY.


 

 

 

 


Dokument wpisał: Mariusz Gajewski
Dokument wytworzył: Mariusz Gajewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-26
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26