Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przetarg nieograniczony ZP-1/2018 pt. "Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22"


Zamówienia Publiczne


Dokument wpisał: Katarzyna Prejzner-Hołownia
Dokument wytworzył: Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji: 2018-02-05
Data udostępnienia informacji: 2018-02-05
 
Opis pliku:Ogłoszenie nr 514174-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-05
Data udostępnienia informacji:2018-02-05
Opis pliku:SIWZ ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-05
Data udostępnienia informacji:2018-02-05
Opis pliku:Załącznik nr 1 - formularz oferty ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-05
Data udostępnienia informacji:2018-02-05
Opis pliku:Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-05
Data udostępnienia informacji:2018-02-05
Opis pliku:Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-05
Data udostępnienia informacji:2018-02-05
Opis pliku:Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności/braku przynależności ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-05
Data udostępnienia informacji:2018-02-05
Opis pliku:Załącznik nr 5 Wykaz usług ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-05
Data udostępnienia informacji:2018-02-05
Opis pliku:Załącznik nr 6 - wzór umowy ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-05
Data udostępnienia informacji:2018-02-05
Opis pliku:Wyjaśnienia do SIWZ ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-08
Data udostępnienia informacji:2018-02-08
Opis pliku:Informacja z otwarcia ofert ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-13
Data udostępnienia informacji:2018-02-13
Opis pliku:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-19
Data udostępnienia informacji:2018-02-19