Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przetarg nieograniczony ZP-2/2018 pt. "Sprzątanie i utrzymanie w czystości budynku oraz posesji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej"


Zamówienia Publiczne


Dokument wpisał: Katarzyna Prejzner-Hołownia
Dokument wytworzył: Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji: 2018-02-06
Data udostępnienia informacji: 2018-02-06
 
Opis pliku:Ogłoszenie nr 514756-N-2018 z dnia 2018-02-06 r. ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:SIWZ ikona
Plik zamieścił:Rafał Jarzębski
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Załącznik nr 2 Formularz oferty ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Załącznik nr 6 - Wykaz usług ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Załącznik nr 7 Wykaz osób ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Załącznik nr 8 Projekt umowy ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-06
Data udostępnienia informacji:2018-02-06
Opis pliku:Wyjaśnienia do SIWZ ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-08
Data udostępnienia informacji:2018-02-08
Opis pliku:Informacja z otwarcia ofert ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-14
Data udostępnienia informacji:2018-02-14
Opis pliku:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona
Plik zamieścił:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Plik wytworzył:Katarzyna Prejzner-Hołownia
Data wytworzenia informacji:2018-02-20
Data udostępnienia informacji:2018-02-20