Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Aktualnie znajdujesz się na:

Przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji elewacji budynku Sądu Rejonowego w Bialej Podlaskiej

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji elewacji budynku Sądu Rejonowego w Bialej Podlaskiej.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiar Robót

 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Kosztorys Ofertowy "Ślepy"

 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zdjęcia Elewacji

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Metadane

Data wytworzenia : 06.07.2009
Data publikacji : 06.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Róża Jeziora
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony

do góry