Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Stan majątku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2017 roku

Stan majątku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2017 roku

 

Dokument ustalający tytuł prawny Decyzja Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 17 maja 2010 roku GN. TR.II-72244-1-2/10.

 

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LU1B/00000239/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej Wydział Ksiąg Wieczystych. Udział w trwałym zarządzie wynosi 5436/6083 części działki nr 3410 o pow. 0,3954 ha.

 

Aktywa trwałe (wartość bilansowa) :   6 570 189,65 zł,

wartości niematerialne i prawne –                 0,00 zł,

rzeczowe aktywa trwałe-                   6 570 189,65 zł,

w tym;

       środki trwałe       

 

  1. grunty - 1 446 799,00 zł.
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 4 621 209,35 zł.
  3. urządzenia techniczne i maszyny-  493 129,48 zł.
  4. inne środki trwałe – 9 051,82 zł.

Metadane

Data wytworzenia : 04.04.2018
Data publikacji : 04.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry