Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Stan majątku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2018 roku

Stan majątku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2018 roku

 

Dokument ustalający tytuł prawny Decyzja Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 17 maja 2010 roku GN. TR.II-72244-1-2/10.

 

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LU1B/00000239/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej Wydział Ksiąg Wieczystych. Udział w trwałym zarządzie wynosi 5436/6083 części działki nr 3410 o pow. 0,3954 ha.

 

Aktywa trwałe (wartość bilansowa) :   7 077 386,03 zł,

wartości niematerialne i prawne:               24 976,50 zł,

rzeczowe aktywa trwałe:                        7 052 409,53 zł,

w tym;

       środki trwałe       

 

  1. grunty - 1 446 799,00 zł.
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 4 361 788,39 zł.
  3. urządzenia techniczne i maszyny-  1 240 336,07 zł.
  4. inne środki trwałe – 3 486,07 zł.

Metadane

Data publikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Stefaniuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony

do góry