Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Status prawny

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tj. Dz. U. z 2020, poz. 2072 ze zm.), zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie. Zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach wykonują także referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.

 


Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2022 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. 2022, poz. 2514 ze zm.)

Metadane

Data wytworzenia : 06.03.2009
Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 29.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony

do góry