Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

II Wydział Karny

„Reguły przydziału spraw: Wszystkie kategorie spraw według kolejności wpływu przydzielane kolejno wszystkim sędziom z listy sędziów sporządzonej w porządku alfabetycznym (art. 351 § 1 k.p.k.).

Dodatkowe obciążenia: Rozpoznawanie w ramach dyżurów okresowych wniosków  o zastosowanie tymczasowego aresztowania, umieszczenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz spraw w trybie i postępowaniu przyspieszonym”

Metadane

Data wytworzenia : 26.04.2016
Data publikacji : 26.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Sęk
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry