Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń BMSiG

 

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń BMSIG:

ul. Brzeska 20-22, I piętro, pokój 126

21-500 Biała Podlaska

Tel. 83 341 95 26

email: monitor@bialapodlaska.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:

przyjmuje interesantów

od godziny 7.30 do 15.30

 


Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.Jego wydawaniem zajmuje się Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczącej tego przedsiębiorcy.

 

Zasady przyjmowania ogłoszeń
Do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

 1. Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego ( Dz.U  z 2014 r., poz. 649 z późn. zm.), ogłoszenia  i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Biura za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do powołanego rozporządzenia. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
 2. Zgodnie z treścią §  6 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia, opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30 %.
 3. Do tekstu ogłoszenia winien być dołączony dowód uiszczenia opłaty za zamieszczenie ogłoszenia/obwieszczenia. Dowodem uiszczenia opłaty jest przekaz pocztowy, przelew bankowy.

  Numer rachunku bankowego:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  NBP O/O WARSZAWA
  77 1010 1010 0400 1922 3100 0000


   
 4. Ogłoszenia należy składać w formie pisemnej. Zaleca się dołączanie tekstu w formie elektronicznej.
 5. Informacje o trybie składania ogłoszeń celem publikacji oraz wysokości opłaty są udzielane w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego  w sądach rejonowych.
 6. Ogłoszenia należy składać w sądach co najmniej na 14 dni przed planowaną datą ukazania się ogłoszenia.
 7. Ogłoszenia nieopłacone nie będą przyjmowane, a nadesłane bez dowodu opłaty będą pozostawione bez dalszego biegu.

 

Informacje dotyczące wykazu punktów, cen oraz formularzy Monitora Sądowego i Gospodarczego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości klikajac w link - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY.

Metadane

Data wytworzenia : 26.03.2009
Data publikacji : 26.03.2009
Data modyfikacji : 04.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony

do góry