Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

https://bialapodlaska.sr.gov.pl/srb/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/13034,Swiadczenie-uslug-ochrony-osob-i-mienia-na-rzecz-Sadu-Rejonowego-w-Bialej-Podlas.html
2021-10-19, 19:24

Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22, Nr postępowania: ZP-1/2021


Nr postępowania: ZP-1/2021

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego postepowania:  

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=13214936

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Prejzner-Hołownia
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony