Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

https://bialapodlaska.sr.gov.pl/srb/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/13250,Swiadczenie-uslug-w-zakresie-kompleksowego-sprzatania-pomieszczen-oraz-posesji-S.html
2021-10-19, 21:29

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz posesji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, Nr postępowania: ZP-2/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego postepowania:  

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=13750594

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Metadane

Data publikacji : 03.03.2021
Data modyfikacji : 03.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Prejzner-Hołownia
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Jarzębski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony