Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

https://bialapodlaska.sr.gov.pl/srb/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/13386,Zapytanie-ofertowe-dot-kanserwacji-dzwigow-oraz-platformy-dla-osob-niepelnospraw.html
2022-07-01, 19:10

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe dot. kanserwacji dzwigów oraz platformy dla osób niepełnosprawnych D.3718-88/2021

Metadane

Data publikacji : 22.03.2021
Data modyfikacji : 09.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Prejzner-Hołownia
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Jarzębski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony