Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

https://bialapodlaska.sr.gov.pl/srb/informacje-dodatkowe/praktyki-studenckie/18149,Praktyki-studenckie.html
20.07.2024, 06:06

Praktyki studenckie

Poniżej załączono ogólny wzór porozumienia wraz z załącznikami dot. kierowania studentów na praktyki do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. (umieszczony poniżej w formie załacznika pdf)

W przypadku kierowania studentów na praktyki, należy zawrzeć porozumienie w dwóch egzemplarzach (jak w załączniku pdf) podpisane przez Władze uczelni i Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, drugi egzemplarz zostanie po podpisaniu odesłany na adres uczelni. Docelowe skierowanie studenta odbywa się na podstawie załącznika nr 1 do Porozumienia i winno być dostarczone do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Oddział Administracyjny nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia praktyk.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Kostusik
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony