Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Ochrona Danych Osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. ul. Brzeska 20 – 22;
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 833444726 lub mailowo: iod@bialapodlaska.sr.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji stosunku pracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c RODO;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia stosunku pracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem kontynuacji umowy o pracę, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie rozwiązanie umowy o pracę;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Metadane

Data publikacji : 24.06.2019
Data modyfikacji : 12.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Paluch
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Jarzębski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony

do góry