Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, koszty, opłaty sądowe oraz inne należne dochody:

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Lublinie

 

I Wydział Cywilny

17 1010 0055 1793 0041 3900 0001

 

II Wydział Karny

87 1010 0055 1793 0041 3900 0002

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

60 1010 0055 1793 0041 3900 0003

 

IV Wydział Pracy

33 1010 0055 1793 0041 3900 0004

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

76 1010 0055 1793 0041 3900 0006

 

VII Wydział Karny

49 1010 0055 1793 0041 3900 0007

 

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń

22 1010 0055 1793 0041 3900 0008

 

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU

 

Dla wpłat nie związanych z wydziałami wpłaty należy kierować na rachunek dochodów budżetowych

 

48 1010 1339 0015 2822 3100 0000

 

Rachunek sum depozytowych

Nowe numery rachunków bankowych obowiązujące od dnia 01.01.2015 r. 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

 

Waluta PLN 93 1130 1017 0021 1002 6590 0004

Waluta USD 66 1130 1017 0021 1002 6590 0005

Waluta EUR 50 1130 1017 0021 1002 6590 0002

Waluta GHF 77 1130 1017 0021 1002 6590 0001

Waluta GBP 23 1130 1017 0021 1002 6590 0003

 

Wpłat gotówkowych sum depozytowych można dokonywać w placówkach Banku Pekao S.A.

 

Rachunek sum na zlecenie

Zaliczki na koszty postępowania sądowego, wynagrodzenie biegłych, tłumaczy i kuratorów, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego

 

22 1130 1206 0028 9138 2320 0001

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Dotyczy wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

38 1130 1206 0028 9138 2320 0004

 

UWAGA !

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty;

  • imię i nazwisko / nazwa firmy,
  • wydział, którego wpłata dotyczy,
  • sygnatura akt,
  • numer karty dłużnika

Metadane

Data wytworzenia : 01.04.2016
Data publikacji : 01.04.2016
Data modyfikacji : 15.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Gajewski

Opcje strony

do góry