Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Przyjazny pokój przesłuchań

„Przyjazny Pokój Przesłuchań” to pomieszczenie przeznaczone i specjalnie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach przyjaznych osobie przesłuchiwanej, zapewniających jej możliwie największy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Ma to kluczowe znaczenie przy zapobieganiu ponownemu doświadczaniu przez osoby pokrzywdzone lub będące świadkiem przestępstwa stresujących przeżyć.

 

Przyjazny Pokój Przesłuchań składa się z dwóch pomieszczeń:

1. pokoju przesłuchań, który służy do przeprowadzenia przesłuchania osoby pokrzywdzonej lub świadka przez sędziego w obecności i z udziałem biegłego psychologa oraz tłumacza, jeżeli został powołany;

2. pokoju technicznego, który wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu z przesłuchania.

 

Przyjazny pokój przesłuchań znajduje się w siedzibie Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej,  ul. Brzeska 20-22; 21-500 Biała Podlaska.

W celu dokonania rezerwacji oraz potwierdzenia dostępności pokoju należy kontaktować się z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej – Panią Marta Paluch

Pokój może zostać udostępniony na potrzeby innych jednostek, po uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Skan pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie Pokoju należy przesłać na adres e-mail: marta.paluch@bialapodlaska.sr.gov.pl