Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informuja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r., poz. 729) Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie wniosków (wg załączonych wzorów 5.1, 5.2, 5.3) w terminie do dnia 9 października 2017 r.  do godz. 15:00.

 

Na podstawie § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione wnioski , o których mowa w § 38 rozporządzenia.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wniosków jest:

Pani Róża Jeziora kontakt: tel. 83 342 08 80 w 147, e-mail roza.jeziora@bialapodlaska.sr.gov.pl.

            

 

Załączniki:

1. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- pozostałe środki,

2. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- środki trwałe,

3. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- środki pozabilansowe,

4. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- środki trwałe sprzęt elektroniczny,

5. Wzory wniosków:

  1. Wniosek o nieodpłatne składnika majątku ruchomego,
  2. Wniosek o darowiznę majątku ruchomego,
  3. Wniosek o sprzedaż majątku ruchomego

 

 

 

           DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

         (-)   Elżbieta Rychlińska

 

Metadane

Data wytworzenia : 27.09.2017
Data publikacji : 27.10.2017
Data modyfikacji : 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Rychlińska
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony

do góry