Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Ankiety

Ankieta dotycząca badania satysfakcji interesanta

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.

Krok /15

1. Płeć
2. Wykształcenie
3. Wiek
4. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd ?
5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:
6. W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu ?
7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje ?
8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy ?
9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy ?
10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy ?
11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem ?
12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć ?
13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc ?
14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu ?
15. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd ? Państwa oczekiwania i propozycje :
do góry